1-  Ny RTF dia manao asa fitoriana ny filazantsara sy fampandrosoana mivantana ny olona rehetra sy ny olona manontolo, amin’ny alalan’ireo fandaharana vokariny miaraka amin’ireo synodam-paritany, sampam-pikambanana ary sampan-draharaha ao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny any ivelany.

2-            Tamin’izany dia Tsangambaton’ny Jobily faha dimy taonan’ny SPAnta ny Radio Teny Fiainana (RTF) izay niorina tamin’ny 8 Oktobra 2006, mba ho fitaovana mahomby eo am-peletanany sy ny FLM,  sy ahazoan’ny olona rehetra ny Teny Fiainana, hanabeazana ny maha olona feno azy, ka ahatonga azy ho olo-mino sy vanona ary  mandray andraikitra feno. Ny foiben-toerany: Fiangonana Loterana  Malagasy Ambatovinaky, rihina voalohany.

3-            Teny fiainana, nalaina tao amin’ny Filazantsara,araka ny Jaona 1 : 1 – 4 … ” Tamin’ny voalohany,  Ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra …,  Izy no nisiam-piainana;ary ny fiainana no fanazavana ny olona …”, ary izany teny izany dia narafitra ho fanevan’ny Radio Teny Fiainana.